BỘ ĐIỀU KHIỂN TẮT – MỞ ĐÈN THÔNG MINH XE WINNER X

800,000

Hướng dẫn sử dụng : 

Chức năng : Dùng nút đề trên xe để điều khiển tín hiệu đèn và tắt máy tạm thời

Quy ước :

  • Thởi gian giữa các nút không quá 0,5 giây( có thể nhanh hơn, thao tác ấn rõ rệt và dứt khoác)
  • Ấn 1 lần :  mở đèn Demi và đèn láy
  • Ấn 2 lần : mở đèn chính bao gồm Demi và đèn láy
  • Ấn 3 lần : nhấn 3 lần kết hợp bóp côn thì sẽ tắt máy tạm thời

Lưu ý :

  • Khi bấm 2 lần tắt đèn pha nhưng vẫn còn đèn Demi và đèn láy. Muốn tắt hẳn đèn thì ấn thêm 1 lần nữa
  • Khi đèn pha sáng không thể tắt đèn Demi
  • Khi tắt đèn nhưng vẫn bấm chớp đèn bình thường không ảnh hưởng hoạt động Zin của xe