EPIC ES S100D

3,150,000

 

  • Chức năng nổi bật so với các sản phẩm nội địa Hàn Quốc:
  • 1. Có mã số quản lý, đảm bảo chỉ có chủ nhà mới có thể can thiệp vào khoá
    2. Có thêm mã số tạm chỉ dùng được 1 lần duy nhất cho khách thăm nhà