EPIC 9000K

6,500,000

Tự động khóa, chức năng khóa đôi để thuận tiện và bảo mật cho người dùng
Số ngẫu nhiên và các tính năng cảm ứng đa điểm giúp tăng cường bảo mật mật khẩu. (Mật khẩu nhập 1 lần khả dụng)