REMOTE ĐIỀU KHIỂN TỪ XA RF

250,000 200,000

học lệnh từ remote chính

sao chép mã thông thường

sóng 433-315

không chống nước